Polecane strony:
- chirurgia naczyniowa
- Dieta 3d chili
- Medycyna Estetyczna Warszawa
- witaminy opis
- pharmaco.pl
A A A

hipoproteinemia

Gdy stwierdzamy hipoproteinemię, wskazane jest podanie osocza lub albumin. W przypadkach, gdy stwierdza się spadek globuliny, uzasad- nione jest podanie gammaglobuliny w ilości 1 — 2 ampułki, w odstę- pach kilkudniowych. Dużą rolę w leczeniu bakteryjnych zapaleń opon odgrywa właś- ciwa pielęgnacja dzieci: podawanie wysokobiałkowego pożywienia, witamin, zapobieganie tworzeniu się nacieków po wstrzyknięciach antybiotyków. Przy trudnościach z dożylnym podawaniem leków wskazane jest wykonanie venae sectio, z założeniem do żyły silikono- wej igły pozwalającej na kilkudniowe wykorzystanie tej samej żyły ■do wprowadzenia leków. Metoda ta jednak zwiększa możliwość po- wstania ograniczonych stanów zapalnych żył. U dzieci z przewlekającym się przebiegiem choroby, zwłaszcza u tych, które znajdują się w stanie dłużej trwających zaburzeń świa- domości lub mają objawy ogniskowego uszkodzenia o.u.n. manifestu- jącego się niedowładami, duże znaczenie ma układanie chorych w od- powiedniej pozycji. Ma ono na celu zapobieganie wytworzeniu się przykurczów i zniekształceń. W związku z tym musimy dbać o zacho- wanie fizjologicznego ułożenia kończyn górnych i dolnych. Stopy opie- ramy o wałek lub deskę ułożoną poprzecznie na łóżku. Fizjologiczne ustawienie rąk zabezpieczamy przez utrzymanie ich w lekkim odwie- dzeniu, zgięciu w stawie łokciowym, przy ustawieniu przedramienia w pozycji pośredniej. Ręka znajduje się w niewielkim wyproście w sta- wie nadgarstkowym, palce są lekko zagięte, a kciuk zawsze usta- wiony w opozycji. Kciuk i palce można zabezpieczyć przed nadmier- nym zginaniem i przywodzeniem przez przybandażowanie do części dłoniowej ręki wałeczka z waty. Wskazane jest codzienne wykony- wanie ćwiczeń biernych we wszystkich stawach kończyn górnych i dolnych, w dostępnym zakresie ruchów.